Om DOCK18

2018 firar Marionetteatern 60 år. Grundandet gav upphov till många ringar på det nationella dockteatervattnet och kan beskrivas som ett startskott för den nutida dockteaterkonsten i Sverige. De allra flesta inom svensk dockteater har under åren passerat genom Marionetteatern, blivit kvar under kortare eller längre tid, låtit sig inspireras, inhämtat kunskap och även utbildats där.

Den svenska dockteaterkonsten är konstnärligt spännande och intresset är stort från utövare, regissörer och producenter som på olika sätt och i olika grad vill bredda sin konstnärliga verksamhet och hitta nya uttrycksmöjligheter med hjälp av dockor och animationer.

Idag är dockteatern variationsrik och interagerande med annan scenkonst både för barn och för vuxna. För barn och unga är dockteatern en stark gren inom scenkonsterna i Sverige där flera institutionsteatrar och fria gupper använder dockteater som en del av deras konstnärliga skapande. Många grupper turnerar också flitigt över hela landet.

Vi ser ett behov av att skapa en plattform för att föra ut dockteatern som samtida konstform, både till publiken och till våra kollegor. Vi ska manifestera och uppmärksamma dockteatern som konstform och låta dockteatern möta publik i form av föreställningar, både svenska och gästspel från utlandet, och i professionella möten med utövare i form av seminarier, konferenser och workshops.

Med anledning av detta vill vi utlysa 2018 till ett år med fullt fokus på dockteater under rubriken DOCK18 – ett dockteaterns år i Sverige!

DOCK18 är en plattform för att bjuda in utländska gästspel, samordna och marknadsföra svenska dockteaterföreställningar, bjuda in och föra ut kurser, seminarier och workshops till utövare över hela landet.

Med DOCK18 vill vi beskriva, visa och utveckla 60 år av dockteater i Sverige ur ett svenskt perspektiv samtidigt som vi vill visa att vi är en del av en internationell konstform.